Klik op de vraag om het antwoord te bekijken

 1. Moeten de ouders erbij zijn?
 2. Moet het kind steeds met dezelfde volwassene komen?
 3. Ik ben zelf niet muzikaal. Kunnen we dan de cursus volgen?
 4. Moeten de kinderen de hele tijd op schoot zitten?
 5. Mijn kind loopt nog niet (leeftijdsgroep 14-24 mnd), is dat een probleem?
 6. Kan ik met mijn kind meedoen in de groep van 3 jaar als ik niet met alle andere leeftijdsgroepen heb meegedaan?
 7. Ik heb een tweeling. Kan ik alleen met twee kinderen komen?
 8. Ik wil graag samen met mijn vriendin, maar haar kind is een jaar ouder. Kunnen wij in dezelfde groep?
 9. Mijn kind zit op de creche, daar zingen ze ook. Wat heb ik hier dan nog aan?
 10. Mijn kind heeft een ontwikkelingsachterstand of handicap. Kunnen wij meedoen?
 11. Mijn kind is heel vlot. Kan het in een hogere groep geplaatst worden?
 12. Mijn kind is heel druk en beweeglijk. Is dat een probleem?
 13. Ik heb nog een kind onder de 4 jaar thuis. Kan ik dit kind meebrengen?
 14. We hebben meegedaan in de groep van 14 - 24 maanden. Mijn kind is nu 16 maanden. Het duurt nog zolang tot het 2 jaar is. Wat zijn de mogelijkheden?
 15. Mogen opa en /of oma een keer meekomen?
 16. Kan ik een proefles volgen?

ANTWOORDEN
 1. Moeten de ouders erbij zijn?
  Ja, de ouders hebben een actieve rol in de muzieklessen; zij worden overal bij betrokken en doen gewoon mee. Dat maakt het voor hun kinderen vanzelfsprekend om ook mee te doen.

 2. Moet het kind steeds met dezelfde volwassene komen?
  Nee, dat is niet noodzakelijk. Het gaat erom dat het kind komt met een volwassene waarmee het zich vertrouwd voelt. Sommige kinderen komen de ene week met hun moeder en de andere week met hun vader.

 3. Ik ben zelf niet muzikaal. Kunnen we dan de cursus volgen?
  Of u mooi kunt zingen is niet belangrijk. Wel dat u muzikaal plezier wilt beleven met uw kind. Zowel ouders als kinderen leren spelenderwijs. Al doende wordt ook uw stem geoefend.

 4. zelf meedoen wordt gestimuleerdMoeten de kinderen de hele tijd op schoot zitten?
  Landelijk worden de lessen "Muziek op schoot" genoemd. Dat wil zeggen dat we al met muziek kunnen beginnen als het kind nog op schoot zit. Dit betekent niet dat de kinderen de hele les op schoot zitten. Er is een afwisseling tussen activiteiten waarbij bewogen wordt en activiteiten waarbij we zitten.

 5. Mijn kind loopt nog niet (leeftijdsgroep 14-24 mnd), is dat een probleem?
  De meeste kinderen kunnen bij een loopliedje al wel voorzichtig aan een handje meestappen. Een kindje dat nog niet kan of wil lopen, kan gedragen worden.

 6. Kan ik met mijn kind meedoen in de groep van 3 jaar als ik niet met alle andere leeftijdsgroepen heb meegedaan?
  Dat is geen probleem. Elke groep heeft een programmma dat is afgestemd op de mogelijkheden van kinderen op die leeftijd. We zien wel dat kinderen die al in andere groepen hebben meegedaan meestal wat sneller gewend zijn.

 7. Ik heb een tweeling. Kan ik alleen met twee kinderen komen?
  Ja, dat kan. U mag echter ook een tweede volwassene meebrengen als u dat wilt.

 8. Ik wil graag samen met mijn vriendin, maar haar kind is een jaar ouder. Kunnen wij in dezelfde groep?
  U kunt dan het beste deelnemen in de groep van het jongste kind. Het programma is gebaseerd op wat een kindje op een bepaalde leeftijd meestal kan of begrijpt. De activiteiten van alle groepen worden ook door oudere kinderen leuk gevonden om te doen. De meeste kinderen vinden de liedjes en spelletjes leuk tot een jaar of zes.

 9. Mijn kind zit op de creche, daar zingen ze ook. Wat heb ik hier dan nog aan?
  Het is heel gezellig om samen met uw kind te spelen en te zingen. Het versterkt de band tussen ouder en kind. Op de cursus worden ideen opgedaan waar u samen thuis mee kunt spelen. Doordat elk kind met een volwassene komt hebben we andere speelmogelijkheden dan een leidster op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.

 10. Mijn kind heeft een ontwikkelingsachterstand of handicap. Kunnen wij meedoen?
  Natuurlijk, in overleg kunnen we kijken in welke groep het kind het meest op zijn plaats is.

 11. Mijn kind is heel vlot. Kan het in een hogere groep geplaatst worden?
  Dit is wel mogelijk. Meestal hebben de kinderen het in hun eigen leeftijdsgroep echter wel naar hun zin, omdat ieder kan meedoen naar zijn eigen mogelijkheden. We zien soms dat een kindje op verstandelijk gebied al heel ver is, maar op het sociaal/emotionele vlak op leeftijsniveau, waardoor het toch beter op zijn plaats is in de eigen leeftijdsgroep. In overleg bepalen we de meest geschikte groep voor uw kind.

  nieuwsgierig naar de pandabeer
 12. Mijn kind is heel druk en beweeglijk. Is dat een probleem?
  Drukke kinderen willen bewegen. We zingen liedjes met stampen, rennen en springen. De kinderen kunnen veel energie kwijt met bijvoorbeeld trommelen. Ze willen soms niet naar een rustig liedje luisteren. Er is een afwisseling tussen bewegen en stilzitten. Meestal lukt het dan wel even.

 13. Ik heb nog een kind onder de 4 jaar thuis. Kan ik dit kind meebrengen?
  Het is mogelijk een broertje of zusje mee te brengen. Het kindje kan vanuit een maxicosi of buggy kijken. Voor een kindje dat rondloopt zijn er kosten aan verbonden. U betaalt dan het tarief voor twee kinderen uit n gezin.

 14. We hebben meegedaan in de groep van 14 - 24 maanden. Mijn kind is nu 16 maanden. Het duurt nog zolang tot het 2 jaar is. Wat zijn de mogelijkheden?
  Als er ruimte is in het lesschema worden er om 11.00 u wel eens vervolggroepen op het programma van de 14 mnd-groep en de 2 jaargroep georganiseerd. Er worden liedjes uit het basisprogramma herhaald en er komen iedere les 1 of 2 nieuwe activiteiten bij. Meestal zijn er zoveel aanmeldingen voor de basisgroepen, dat er niet genoeg ruimte is voor de vervolggroepen. Sommige ouders doen dan wel eens twee keer dezelfde groep met hun kind.

 15. Mogen opa en /of oma een keer meekomen?
  Zij zijn van harte welkom.

 16. Kan ik een proefles volgen?
  Het volgen van een proefles heeft op deze leeftijd niet zoveel zin, want de meeste kinderen hebben een paar lessen nodig om te wennen en zich op hun gemak te gaan voelen. Ze krijgen er dan steeds meer plezier in.