Lesinhoud

In de muzieklessen wordt gezongen, gedanst, met speelgoed en eenvoudige muziekinstrumentjes gespeeld, zoals trommels, ritmestokjes, klankstaven, bellen. De liedjes en spelletjes worden regelmatig herhaald en aan het einde van elke bijeenkomst krijgt men een stencil mee waarop de nieuwe liedjes staan. Tevens bestaat de mogelijkheid na afloop van de cursus een cassette-bandje of CD met de aangeleerde liedjes aan te schaffen.

De mondharmonicaHet repertoire bestaat uit liedjes van vroeger, nieuwe liedjes en zelf bedachte liedjes. Sommige gaan over allerlei dagelijkse activiteiten: fietsen, wandelen, eten, aankleden, met blokken spelen enz. Andere zijn om spelletjes bij te doen, zoals paardje rijden op schoot. Dingen die een peuter niet leuk vindt, zoals bijvoorbeeld opruimen en nagels knippen, gaan vaak gemakkelijker als erbij gezongen wordt.
Tijdens de lessen wordt door de docente op diverse muziekinstrumenten gespeeld: blokfluit, altblokfluit, mondharmonica en viool. De kinderen mogen de viool ook eens zelf bespelen als ze dat willen.

Klik hier voor meer informatie over de lesgroepen

Het samen plezier beleven aan muziek maken staat in de cursus voorop. Spelenderwijs worden de muzikale vermogens van de kinderen ontwikkeld. Ze krijgen gevoel voor maat en ritme, gehoor en stem worden geoefend. We werken met muzikale basisbegrippen als hard en zacht, vlug en langzaam. De kinderen ontwikkelen onder andere gevoel voor de lengte van een muzikale zin en leren spelenderwijs op de juiste toonhoogte zingen.

Een muziekdoosDe concentratie en luistervaardigheid worden bevorderd. Het allerbelangrijkste blijft evenwel, samen met je kind plezier hebben door middel van muziek en zo de band tussen ouder en kind versterken.

De lessen worden gegeven in:

Muziekschool Pijnacker
Sociaal Cultureel Centrum
Prins Hendrikstraat 28
2641 HK Pijnacker

Routebeschrijving